Media Topics / Subject Reference

Also available as json.

Name TTNINJS code TTNewsML code TTNITF code Note Definition
Konst, kultur och nöje 01000000 medtop:01000000 TT:01000000:KLT   Ämnen som rör utveckling och förfining av det mänskliga medvetandet, av intresssen, färdigheter, smak och känslor. Allt som vanligen inkluderas i begreppen ovan, inklusive sådant som språk, radio, och tv.
Film 20000005 medtop:20000005 TT:20000005:FLM   Rörliga bilder med en handling som uttrycker en känsla eller överför ett budskap.
Mode 20000011 medtop:20000011 TT:20000011:MDE Används ej. Design av kläder och tillbehör för att uttrycka en känsla eller överföra ett budskap.
Litteratur 20000013 medtop:20000013 TT:20000013:LIT   Uttryck av känslor eller överförande av budskap via skriftligt språk.
Musik 20000018 medtop:20000018 TT:20000018:MUS   Uttryck av känslor eller överförande av budskap genom att använda röst och/eller instrument med olika ljud, toner och harmonier.
Teater 20000029 medtop:20000029 TT:20000029:TEA   Uttryck av känslor eller överförande av budskap via en historia som framförs genom dialog, musik eller fysiska uttryck.
Television 20000051 medtop:20000051 TT:20000051:TEV   Program som sänds ut av tv-stationer.
Brott, lag och rätt 02000000 medtop:02000000 TT:02000000:LAG   Etablering och/eller konstaterande av samhällets regler, dessa reglers genomförande, brott mot reglerna och bestraffning av förbrytarna. Organisationer och myndigheter inblandade i dessa aktiviteter. Brott, domstolsväsende, polis, straff, fängelse, etc.
Katastrofer och olyckor 03000000 medtop:03000000 TT:03000000:OLY   Naturliga eller av människan skapade händelser som orsakar död eller skada för människor eller skador på ting och egendomar.
Ekonomi, affärer, finans 04000000 medtop:04000000 TT:04000000:EKO   Allt som rör planering, produktion och utbyte av egendom. Jordbruk, dator och IT-teknik, byggbransch och mark, energi och resurser, finans och affär, varutransport, makroekonomi, media, turism, transporter generellt.
Lantbruk 20000210 medtop:20000210 TT:20000210:AGR   Processer kring att odla naturliga material för matkonsumtion.
Kemikalier 20000217 medtop:20000217 TT:04002000: Används ej Naturliga eller skapade ämnen som används för att producera varor eller andra material.
Informationsteknologi 20000225 medtop:20000225 TT:04003000: Används ej Saker som handlar om databearbetning eller överföring av information mellan datorer.
Byggnad och förvaltning 20000235 medtop:20000235 TT:04004000: Används ej. Material som handlar om byggnader, bygge av dem, underhåll, förvaltning, uthyrning och försäljning.
Energi och naturtillgångar 20000256 medtop:20000256 TT:04005000: Används ej. Användning av naturtillgångar för affärsändamål som produktion och energiutvinning.
Finans- och affärstjänster 20000271 medtop:20000271 TT:04006000: Används ej. Tjänster som överför, vaktar eller håller koll på pengar och andra finansiella instrument eller utgör backup för kommersiella företag.
Konsumtionsvaror 20000243 medtop:20000243 TT:20000243:KON Används ej. Varor som produceras för och säljs till individer.
Makroekonomi 20000346 medtop:20000346 TT:04008000: Används ej. Storskaliga ekonomiska frågor på nationell eller högre nivå.
Marknader och börser 20000385 medtop:20000385 TT:04009000: Används ej. Organiserad handel med aktier, valutor, råvara med mera.
Privatekonomi 20000285 medtop:20000285 TT:20000285:PEK   En individs inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
Medier 20000304 medtop:20000304 TT:20000304:MDI Används ej. Olika sätt att distribuera och presentera nyheter för allmänheten.
Verkstadsindustri 20000294 medtop:20000294 TT:04011000: Används ej. Tillverkare av elektrisk, elektronisk och mekanisk utrustning dock ej civilingenjörs-områden som väg och vatten.
Metaller och mineraler 20000316 medtop:20000316 TT:04012000: Används ej. Utvinning och produktion av malm för att producera metaller.
Processindustri 20000322 medtop:20000322 TT:04013000: Används ej. Verksamhet med att omvandla råmaterial till produkter.
Turistindustri 20000331 medtop:20000331 TT:04014000: Används ej. Industrin kring turism, besöksnäring, nöjesparker med mera.
Transport 20000337 medtop:20000337 TT:20000337:TRA   Olika sätt att förflytta folk och varor från en plats till en annan, bortsett från gående.
Företagsinformation 20000170 medtop:20000170 TT:04016000: Används ej. Information om enskilda företag, stiftelser, ekonomiska föreningar med mera.
Utbildning 05000000 medtop:05000000 TT:05000000:UTB   Allt som rör mänskligt lärande från födsel till död. Vuxenutbildning, vidareutbildning, föräldraorganisationer, förskolor, skolor, lärarfack, universitet, etc.
Miljö och natur 06000000 medtop:06000000 TT:06000000:MLJ   Alla aspekter av skydd, skador och hälsa hos planetens ekosystem, med omnejd. Alternativa energikällor, bevarande av arter, energisparande, miljöpolitik, miljöförstöring, naturtillgångar, naturen, befolkningsfrågor, avfall, vattentillgångar.
Natur 20000441 medtop:20000441 TT:20000441:NTR Används ej.  
Medicin och hälsa 07000000 medtop:07000000 TT:07000000:MED   Ämnen som rör människors fysiska och mentala hälsa.
Mänskligt 08000000 medtop:08000000 TT:08000000:HUM   Lättare berättelser om individer, grupper av människor, djur eller ting.
Djur 20000500 medtop:20000500 TT:20000500:DJR   Nyheter om djur där fokus är på känslomässiga saker.
Människor 20000502 medtop:20000502 TT:20000502:MAN Används ej. Nyheter om individer eller grupper av människor där fokus ligger på känslomässiga saker.
Celebriteter 20000505 medtop:20000505 TT:20000505:CEL   Nyheter om och beskrivningar av kända människor.
Kungligt 20000506 medtop:20000506 TT:20000506:ROY   Nyheter om kungliga personer och då främst deras sociala liv till skillnad från mer officiella uppdrag.
Arbete 09000000 medtop:09000000 TT:09000000:SOC   Sociala aspekter, organisationer, regler och förhållanden som påverkar mänskliga ansträngningar för att generera inkomst, eller förse med service, samt ekonomisk ersättning till arbetslösa. Lärlingar, kollektivavtal, antällning, fackligt arbete, arbetslagstiftning, pensioner, rehabilitering, strejker, arbetslöshet, löner, arbetsplatsrelationer.
Arbetsmarknad 20000523 medtop:20000523 TT:20000523:ABM   Människor som har arbete eller söker arbete.
Fritid och livsstil 10000000 medtop:10000000 TT:10000000:FRI   Aktiviteter ägnade att ge njutning, avslappning, rekreation utanför betald arbetstid, inklusive mat och resor. Spel, tips och lotterier, gastronomi, hobbyer, semester, turism.
Fritid 20000538 medtop:20000538 TT:20000538:FRT Används ej. Aktiviteter som utförs under en persons fritid och utan organiserade tävlingsinslag.
Kryss och pyssel 20000540 medtop:20000540 TT:20000540:KRS Används ej. (Dessutom fel kod i förhållande till media topics.) Utmaningar mest för den enskildes underhållning.
Hobby 20000550 medtop:20000550 TT:20000550:HBY   Aktiviteter mest för tidsfördriv.
Resor 20000563 medtop:20000563 TT:20000563:RES   Resor för nöjes skull, turistresor.
Motor 20000566 medtop:20000566 TT:20000566:MTR   Intresse i nya och gamla bilar.
Mat 20000568 medtop:20000568 TT:20000568:MAT   Intresse i mat och dryck, matlagning och dryckesframställning.
Hem 20000570 medtop:20000570 TT:20000570:HEM   Intresse kring hus och lägenheter, deras möblering, inredning med mera.
Politik 11000000 medtop:11000000 TT:11000000:POL   Lokal, regional, nationell, och internationell maktutövning, kamp om makt, samt relationerna mellan stater och regeringar. Försvar, diplomati, val, spioneri och säkerhet, hjälparbete, flyktingar, regering, riksdag, partier, lokal och regional politik, offentlig budget, nationella och internationella avtal - ex: NATO, IMF, WTO, OECD, MAI, etc.
Etik och religion 12000000 medtop:12000000 TT:12000000:REL   Allt som rör den mänskliga existensen i förhållande till teologi, filosofi, etik och andlighet. Sekter, tro, frimurare, kyrkliga och religiösa organisationer.
Teknik och vetenskap 13000000 medtop:13000000 TT:13000000:TKN   Allt som rör den mänskliga förståelsen av naturen och den fysiska världen, utveckling och användning av denna kunskap. Vetenskaplig praktik, ingenjörskonst, human- och naturvetenskap, filosofi, research, vetenskapliga undersökningar, rymdfart.
Geografi 20000746 medtop:20000746 TT:20000746:GEO Används ej. Frågor om jordens yta och dess uppdelning i olika mark- och vattentyper och dess politiska indelningar.
Samhälle 14000000 medtop:14000000 TT:14000000:SOC   Mänskligt uppträdande som rör eller påverkar den allmänna livskvaliteten (samhällsklimatet). Missbruk, filantropi, demografi, handikappfrågor, eutanasi, familjen, familjeplanering, socialförsäkringar, hemlöshet, minoriteter, fattigdom, socialbidrag, pornografi, prostitution, rasism.
Familj 20000780 medtop:20000780 TT:20000780:FAM   En grupp individer med relation via släktskap eller juridiska bidningar exempelvis vigsel.
Sport 15000000 medtop:15000000 TT:15000000:SPT   Tävlingsidrott samt de organisationer och myndigheter som är inblandade i denna.
Alpint 20001057 medtop:20001057 TT:15002000:SPT   Tävling nedför snöklädda backar genom att använda alpin teknik och utrustning. Backarna har markerade portar som är utplacerade olika beroende på vilken sorts utförsåkning det gäller.
Amerikansk fotboll 20000823 medtop:20000823 TT:15003000:SPT   Matcher mellan 11-mannalag på en 120 yards lång bana. Lagen får poäng genom att förflytta den ovala bollen in i motståndarnas målzon.
Bågskytte 20000824 medtop:20000824 TT:15004000:SPT   Bågskyttarna använder pil och båge och försöker träffa måltavlan från olika avstånd. Tävlingar både inomhus och utomhus. Olika tävlingsformer och pilbågstyper.
Friidrott 20000827 medtop:20000827 TT:15005000:SPT   Samlingsbegrepp för olika tävlingar som inkluderar löpning, hopp och kast. Tävlingar både inomhus och utomhus. Många olika längder i löpning och även stafetter.
Badminton 20000847 medtop:20000847 TT:15006000:SPT   Badminton spelas mellan två eller fyra spelare på en avgränsad bana med ett högt nät mellan. Spelarna slår på en fjäderboll och försöker få den att landa på marken i motståndarnas planhalva.
Baseboll 20000849 medtop:20000849 TT:15007000:SPT   Match mellan niomannalag där det lag som samlar flest poäng vinner. Poäng får man genom att springa runt banan som är markerad med fyra rundningsmärken. Spelaren måste först träffa en boll som kastas av en spelare i motståndarlaget.
Basket 20000851 medtop:20000851 TT:15008000:SPT   Match mellan två fem-mannalag där de passar en boll och försöker pricka en fast korg med nät som sitter 3,05 meter över marken.
Skidskytte 20000852 medtop:20000852 TT:15009000:SPT   En kombination av längdskidåkning och skytte. Både individuellt och som stafett. Antal skjutningar och regler för missar i skytte varierar mellan olika tävlingstyper.
Biljard 20000853 medtop:20000853 TT:15010000:SPT   De tävlande använder en kö för att pricka bollar på ett speciellt bord och få ner bollarna i hål i hörnen och på långsidorna.
Bob 20000854 medtop:20000854 TT:15011000:SPT   Två eller fyra tävlande sitter i en specialkonstruerade släde och åker nerför en konstgjord isbana.
Bowling 20001086 medtop:20001086 TT:15012000:SPT   De tävlande turas om att med ett speciellt klot försöka fälla 10 käglor som står uppställda på en speciell bana. Varje tävlande har två försök per omgång. En match består av en eller flera rundor om 10 omgångar.
Boule 20000855 medtop:20000855 TT:15013000:SPT   De tävlande turas om att kasta sina klot mot en målkula. Närmast vinner. Kan också spelas i lag.
Boxning 20000856 medtop:20000856 TT:15014000:SPT   Två tävlande med handskar på händerna försöker träffa varandra med knytnävarna. Tävlingen sker i en avgränsad fyrkant som är 6 meter per sida. Normalt i ronder om 3 minuter. Kan avgöras direkt vid knockout eller på poäng.
Kanot 20000877 medtop:20000877 TT:15015000:SPT   Tävling i farkoster där de tävlande normalt står på knä och paddlar med en ensidig paddel.
Klättring 20000884 medtop:20000884 TT:15016000:SPT   Klättting i naturen genom att använda händer och fötter.
Cricket 20000888 medtop:20000888 TT:15017000:SPT   En bollsport som spelas på gräs med boll och slagträ. Två lag med 11 spelare per lag.
Curling 20000890 medtop:20000890 TT:15018000:SPT   Spelas mellan lag på is med runda stenar med handtag på ovansidan. En spelare (skipper) anger riktpunkt. En spelare skickar iväg stenen och en eller två till i laget följer stenens väg över isen och sopar för att ändra rikting och/eller fart.
Cykel 20000892 medtop:20000892 TT:15019000:SPT   Tävlande cyklar en bestämd distans så fort som möjligt. Individuellt eller i lag.
Danssport 20000911 medtop:20000911 TT:15020000:SPT   Dansande par utför olika typer av dansstilar och bedöms av domare.
Simhopp 20000913 medtop:20000913 TT:15021000:SPT   De tävlande hoppar från trampolin eller fast ställning på olika höjder och utför olika konster på vägen ner. Deras hopp bedöms av domare.
Ridsport 20000923 medtop:20000923 TT:15022000:SPT   Samlingsbegrepp för tävlingar med häst och ryttare.
Fäktning 20000929 medtop:20000929 TT:15023000:SPT   Match mellan två tävlande som är utrustade med sabel, florett eller värja. Träffar på motståndaren registreras elektriskt.
Landhockey 20000933 medtop:20000933 TT:15024000:SPT   Lagsport mellan 11-mannalag. Spelas på gräs med boll och böjda klubbor.
Konståkning 20000934 medtop:20000934 TT:15025000:SPT   Tävlas individuellt eller i par där de tävlande utför konster på is med skridskor på fötterna. Programmet utförs till musik och bedöms av domare.
Freestyle 20001058 medtop:20001058 TT:15026000:SPT   Alternativ form av skidtävling i alpin miljö. De tävlande åker puckelpist, gör konstnärliga hopp eller genomför konstnärliga rörelse på väg när i backen. Kombination av tid och domarpoäng.
Golf 20000940 medtop:20000940 TT:15027000:SPT   Spelarna slår på en liten hård boll med olika klubbor runt en bana med normalt 18 hål av varierande längd och svårighet. Minst antal slag vinner. Banorna kan ha hinder i form av tjockt gräs, vatten och sand.
Gymnastik 20000942 medtop:20000942 TT:15028000:SPT   De tävlande utför olika rörelser på olika redskap och bedöms av domare.
Handboll 20000958 medtop:20000958 TT:15029000:SPT   Två lag med 7 spelare i varje passar en boll och försöker göra mål. Planen är cirka 40 meter lång och har ett rundat område framför målet där endast målvakten får vara. Normal matchtid är 2x30 minuter.
Trav och galopp 20000960 medtop:20000960 TT:15030000:SPT   Hästtävlingar med ryttaren sittande på hästen. (Galopp) Eller med människan i en liten vagn bakom hästen. (Trav). I trav får hästen inte galoppera.
Ishockey 20000965 medtop:20000965 TT:15031000:SPT   Spelas på is mellan sexmannalag där spelarna har skydd, skridskor på fötterna och klubba i handen. Runt isen finns en sarg. Spelarna försöker få in pucken i motståndarnas mål. Normal matchtid är 3x20 minuter.
Judo 20000969 medtop:20000969 TT:15033000:SPT   Judo har utvecklats från JuJutsu men har inga sparkar och slag utan är mer en försvarsteknik med kast och balans.
Rodel 20000987 medtop:20000987 TT:15036000:SPT   I rodel åker den tävlande på rygg med fötterna först på en liten släde nedför en bana som kan vara naturlig men oftast är uppbyggd. Åkaren kan till viss del styra sin släde.
Modern femkamp 20000989 medtop:20000989 TT:15038000:SPT   Modern femkamp infördes vid OS i Stockholm 1912 som en modern version av antikens femkamp. I modern femkamp tävlar man i skytte, fäktning, simning, ridning och löpning.
Bilsport 20000991 medtop:20000991 TT:15039000:SPT   Samlingsbegrepp för tävlingar med olika typer av bilar.
Rally 20000997 medtop:20000997 TT:15040000:SPT   Rally körs med bilar som har förare och kartläsare. På allmäna men avstängda vägar. Varje tävling har flera etapper och underlaget varierar beroende på plats och årstid. Deltävlingarna räknas ihop till ett mästerskap.
MC sport 20000998 medtop:20000998 TT:15041000:SPT   Samlingsbegrepp för tävlingar med motorfordon där föraren sitter på en sadel och styr med styre. Normalt tvåhjuliga, men det finns trehjuliga och fyrhjuliga varianter också.
Nordisk kombination 20001150 medtop:20001150 TT:15217000:SPT   En kombination där de tävlande dels åker längdskidor och dels tävlar i backhoppning.
Skidor 20001149 medtop:20001149 TT:15043000:SPT   Tävlingar med relativt smala skidor med eller utan valla. Loppen är av olika längd och i olika banprofiler, ibland som klassisk stil och ibland i fri stil. Finns även en sprint-variant med kval och sedan utslagsheat. Vissa lopp kan gå som stafett.
Orientering 20001011 medtop:20001011 TT:15044000:SPT   Utrustad med karta och kompas ska de tävlande på tid leta upp ett antal kontroller. Vägvalet är frivilligt. Olika lopp har olika längd och antal kontroller. Utförs även som stafett.
Båtsport 20000990 medtop:20000990 TT:15046000:SPT   Samlingsbegrepp för tävlingar med motorbåtar på vatten.
Padel 20001305 medtop:20001305   Racketsport som oftast spelas i par på en avgränsad bana.
Rodd 20001026 medtop:20001026 TT:15047000:SPT   Tävling på uppmärkt bana i naturliga vatten där varje tävlande har två åror. Rodd finns individuellt eller i större båtar för exempelvis 2,4 eller 8 personer. Olika lopp har olika längd.
Rugby 20001035 medtop:20001035 TT:15048000:SPT   Variant av rugby där två 13-mannalag spelar på en bana där de passar och springer med en oval boll. Poäng får lagen genom att placera bollen i motståndarnas målzon eller sparka den mellan målstolparna.
Rugby 20001036 medtop:20001036 TT:15049000:SPT   Variant av rugby där två 15-mannalag spelar på en bana där de passar och springer med en oval boll. Poäng får lagen genom att placera bollen i motståndarnas målzon eller sparka den mellan målstolparna.
Segling 20001038 medtop:20001038 TT:15050000:SPT   Samlingsbegrepp för tävlingar med båtar kring en uppmärkt bana där båtarna drivs av vinden med hjälp av segel. Många olika båttyper och banlängder.
Skytte 20001049 medtop:20001049 TT:15051000:SPT   Samlingsbegrepp för olika tävlingar med prickskytte med vapen som pistol, gevär och hagelgevär.
Backhoppning 20001061 medtop:20001061 TT:15052000:SPT   De tävlande åker nedför en ramp med speciella skidor på fötterna. De hoppar ut över en kant och försöker flyga så långt och kontrollerat som möjligt. Resultatet är en kombination av längd och domarsiffror.
Snowboard 20001064 medtop:20001064 TT:15053000:SPT   Samlingsbegrepp av tävlingar som utförs av åkaren stående med båda fötterna på samma bräda. Till skillnad mot skidåkning där man har fötterna på varsin skida.
Fotboll 20001065 medtop:20001065 TT:15054000:SPT   Lagsport där 11-mannalag passar, skjuter, nickar och dribblar en boll och försöker få in bollen i motståndarnas mål. Varje lag har 1 målvakt och 10 utespelaresamt tre avbytare. Spelet modereras av en huvuddomare och två linjedomare.
Softball 20001066 medtop:20001066 TT:15055000:SPT   Påminner om baseboll men spelas med en mjukare boll, lättare slagträ och kortare avstånd mellan rundningsmärkena.
Skridsko 20001067 medtop:20001067 TT:15056000:SPT   Två tävlande i taget åker runt en oval isbana med speciella längdåkningsskridskor på fötterna. De tävlande växlar mellan innerbana och ytterbana. Lopp av olika längd.
Speedway 20001007 medtop:20001007 TT:15057000:SPT   Motorcykeltävling på en oval bana med normalt fyra tävlande per heat. En tävling består av flera heat där varje åkare är med i några av heaten. Det tävlas både individuellt och i lag. Motorcyklarna har bara en växel och ingen broms.
Squash 20001068 medtop:20001068 TT:15059000:SPT   Racketsport med en liten gummiboll. Man tävlar individuellt eller i par i ett rum med väggar där de tävlande delar på utrymmet.
Surfing 20001070 medtop:20001070 TT:15061000:SPT   En sport där en person med eller utan hjälp av en surfbräda glider på vattenytan på framsidan av en våg.
Simning 20001071 medtop:20001071 TT:15062000:SPT   Tävlingarna sker i speciella bassänger med uppmärkta banor. Bassängerna kan vara långa eller korta. Man tävlar i olika distanser och olika simsätt som bröst, frisim, rygg och medley. Även som staffetter som i simning kallas lagkapp.
Bordtennis 20001083 medtop:20001083 TT:15063000:SPT   Racketsport med små racketar med gummiduk och en liten lätt boll. Bollen måste träffa motståndarens sida av bordet. Bordet är avdelat med ett lågt nät. Man spelar individuellt eller i par i set. En match består av flera set.
Takewondo 20001084 medtop:20001084 TT:15064000:SPT   Kampsport med koreanskt ursprung. Debuterade som uppvisningssport i Seoul 1988. De tävlande ska med sparkar och slag träffa speciellt markerade platser på motståndaren. Slag och sparkar mot huvudet är förbjudet.
Tennis 20001085 medtop:20001085 TT:15065000:SPT   I tennis spelar man individuellt eller i par. De tävlande slår med en racket en boll och ska träffa motståndarens planhalva. Ett nät skiljer planhalvorna åt. Olika underlag i olika tävlingar. Matchen spelas i set och varje set består av flera game.
Triathlon 20001087 medtop:20001087 TT:15066000:SPT   Kombinationstävling där de tävlande först simmar en sträcka, sedan cyklar en sträcka och slutligen springer. Totala längden kan variera mellan olika tävlingar.
Volleyboll 20001089 medtop:20001089 TT:15067000:SPT   Lagsport där 6-mannalag försvarar sin sida och försöker slå bollen över nätet till motståndarnas sida. Laget får poäng om motståndarna inte lyckas slå tillbaka bollen med max tre tillslag, slår i nät eller slår bollen utanför planen. Spelas i set.
Vattenpolo 20001091 medtop:20001091 TT:15068000:SPT   Lagsport som utspelas i en vattenbassäng mellan 7-mannalag. Spelarna får simma och driva bollen framåt, eller passa till en medspelare med en hand. Målet är att få in bollen i motståndarnas mål.
Vattenskidor 20001092 medtop:20001092 TT:15069000:SPT   De tävlande åker på vatten dragna av en dragbåt, eller på annat sätt. Man tävlar i hopp, slalom och trick. Man kan åka på två skidor eller på en skida.
Tyngdlyftning 20001093 medtop:20001093 TT:15070000:SPT   De tävlande turas om att lyfta en stång med vikter påmonterade. Vikten ökar under tävlingens gång och de tävlande har tre försök i varje disciplin. De är ryck och stöt.
Windsurfing 20001097 medtop:20001097 TT:15071000:SPT   Liknande segling men istället för att sitta i en båt så står de tävlande på en windsurfingbräda och hanterar seglet med händerna.
Brottning 20001098 medtop:20001098 TT:15072000:SPT   Kampsport där de tävlande med hjälp av olika grepp ska få ner motståndarens skuldror i mattan. Om en match inte slutar i fall så avgör domarröster. Man tävlar i grekisk-romersk stil eller fri stil.
Rodeo 20001017 medtop:20001017 TT:15074000:SPT   En sport där de tävlande ska hantera vilda hästar eller tjurar.
Bangolf 20000941 medtop:20000941 TT:15075000:SPT   Spelas på konstgjorda korta banor med hinder. Spelarna har en klubba liknande puttern i vanlig golf och olika bollar med olika egenskaper. Normalt 18 banor på en runda.
Bandy 20000848 medtop:20000848 TT:15076000:SPT   Spelas på en is-bana av ungefär samma storlek som en fotbollsplan. Spelarna har skridskor och en klubba med kortare rundat blad. Spelas med liten hård boll. Lagen består av 11 spelare, varav en är målvakt. Målvakten har ingen klubba.
Frisbee 20000938 medtop:20000938 TT:15077000:SPT   Flera olika grenar som alla spelas med en rund plastskiva som kallas disc. Det finns två lag-grenar och 7 individuella grenar. Störst är laggrenen Ultimate där spelarna passar discen för att göra mål i målzonen och individuella grenen disc golf.
Innebandy 20000937 medtop:20000937 TT:15078000:SPT   Spelas mellan sexmannalag, varav en är målvakt. Spelas inomhus på samma storlek som basket och handboll. Målvakten står på knä och använder händerna. Utespelarna har plastklubbor och spelar på en ihålig boll av plast.
Casting 20000883 medtop:20000883 TT:15079000:SPT   De tävlande använder kastspön, samma som när man fiskar, men med en vikt istället för drag. Det gäller att träffa olika markerade mål och samla poäng.
Dragkamp 20001088 medtop:20001088 TT:15080000:SPT   Två lag drar i ett rep. Det lag som lyckas dra motståndarna över till sin sida har vunnit.
Hundsport 20000919 medtop:20000919 TT:15082000:SPT   Samlingsbegrepp för tävlingar där hundar springer ikapp runt en bana.
Kanotsegling 20000881 medtop:20000881 TT:15211000:SPT   Tävling med kanoter där kanoterna är utrustade med segel.
Dyksport 20000917 medtop:20000917 TT:15212000:SPT   Samlingsbegrepp för olika grenar med dykning under vatten.
Skeleton 20001055 medtop:20001055 TT:15083000:SPT   Liknar rodel men den tävlande ligger på magen och åker med huvudet först. Den sammanlagda tiden räknas.
Budo 15202000 medtop:15202000 TT:15202000:SPT   Budo är ett samlingsnamn på japanska kampsporter som Judo, Karate, Aikido och Kendo.
Dövsport 15205000 medtop:15205000 TT:15205000:SPT   Speciella tävlingar för döva. Man tävlar i vanliga sporter men det är öppet endast för döva eller de med kraftigt nedsatt hörsel.
Gång 15207000 medtop:15207000 TT:15207000:SPT   Det gäller att avverka en bana på så kort tid som möjligt utan att springa. De tävlande måste alltid ha en fot i kontakt med marken.
Parasport 15208000 medtop:15208000 TT:15208000:SPT   Samlingsbegrepp för tävlingar i olika sporter med deltagare som har olika former av funktionshinder.
Skidorientering 20001012 medtop:20001012 TT:15213000:SPT   Fungerar som orientering på barmark med den skillnaden att den tävlande har skidor på fötterna. Med hjälp av karta och kompass ska åkaren hitta fram till ett antal kontroller.
Styrkelyft 20001095 medtop:20001095 TT:15214000:SPT   Påminner om traditionell tyndlyftning men här tävlar man istället i knäböj, bänkpress och marklyft. De tävlande har tre försök per gren. Högsta vikt per gren räknas.
Trav 15215000 medtop:15215000 TT:15215000:SPT   I trav tävlar en häst med en människa som kusk i en liten vagn bakom. Upp till 15 ekipage per lopp. Längden på loppen varierar. Hästen måste trava och får inte galoppera.
Varpa 15216000 medtop:15216000 TT:15216000:SPT   Varpa är en gammal svensk idrott som mest tävlas i på Gotland. De tävlande kastar en sten med urgröpningar för fingrarna och försöker träffa en pinne i gräset.
Shorttrack 15218000 medtop:15218000 TT:15218000:SPT   Skridskotävling i heat på en oval bana. Normalt fyra tävlande per heat.
Lotterier 20000549 medtop:20000549 TT:15300000:SPT   Dragningslistor från olika lotterier.
Spel 15310000 medtop:15310000 TT:15310000:SPT   Samlingsbegrepp för olika former av resultat på spel där det satsats pengar på olika idrottsresultat.
Start 15320000 medtop:15320000 TT:15320000:SPT   Samlingsbegrepp för listor inför spelomgångar med matcher eller listor på hästar i travlopp, exempelvis.
Tips 15330000 medtop:15330000 TT:15330000:SPT   Texter med information kring kommande spelobjekt.
Medaljer 15340000 medtop:15340000 TT:15340000:SPT   Sammanställningar av medaljfördelning mellan länder i stora tävlingar som OS och VM.
Krig, konflikter, oroligheter 16000000 medtop:16000000 TT:16000000:ORO   Socialt eller politiskt motiverade protester och/eller våldshandlingar. Terrorism, väpnade konflikter, social oro, statskupper, Gerillaaktiviteter, massakrer, upplopp, våldsamma demonstrationer, krig.
Väder 17000000 medtop:17000000 TT:17000000:VDR   Meteorologiska studier, rapporteringar och förutsägelser. Väderrapporter, globala förändringar i vädret, statistik, varningar